Spolu pomôžeme 2017

Slovenský Červený kríž organizuje pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca celoslovenskú zbierku. Zbierka bude prebiehať v termíne 01.05. – 14.05. 2017. Finančné prostriedky budú zbierať v uliciach mesta Rožňava dobrovoľníci SČK prostredníctvom pokladničiek. Zbierka bude v Rožňave prebiehať v dňoch 03.05.2017, 05.05.2017, 10.05.2017 a 11.05.2017. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapoja.

Účel zbierky je v rámci činnosti SČK určený na:

–      ochranu zdravia

–      rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy

–      rozvoj dobrovoľníckej činnosti

–      rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc

–      podporu práce s deťmi

Zbierka SČK

Ďalšie články