Svadba Žofie a Štefana v kaštieli Betliar

Letná sezóna 2016 sa v betliarskom kaštieli nesie v znamení tajomstvami opradenej barónky Žofie Serédyovej. Inscenovaná baroková svadba Žofie Serédyovej a Štefana Andrássyho, baroková hostina, remeselnícky jarmok a prehliadky kaštieľa s možnosťou stretnúť sa so Žofiou a Štefanom. Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža na tomto podujatí zabezpečujú zdravotný dozor.

Zdravotný dozor

Ďalšie články