Ukážky prvej pomoci v detskom tábore

Dňa 01.08.2016  (pondelok) dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža zabezpečujú ukážky prvej pomoci v detskom tábore vo Vlachove.

Ukážky prvej pomoci

Ďalšie články