Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci

Územný spolok Slovenského Červeného kríža organizuje v spolupráci zo základnými a strednými školami dňa 08.06.2017 územné kolo súťaží

Družstiev mladých zdravotníkov I. stupňa

Súťaže sa zúčastňujú 5 členné družstvá  (veliteľ + 4 členovia bez náhradníka) vyslané školami, miestnymi spolkami SČK alebo skupinami Mládeže SČK.
Družstvá sú zložené zo žiakov 3. až 5. ročníkov ZŠ

Družstiev mladých zdravotníkov II. stupňa

Súťaže sa zúčastňujú 5 členné družstvá  (veliteľ + 4 členovia bez náhradníka) vyslané školami, miestnymi spolkami SČK alebo skupinami Mládeže SČK.
Družstvá sú zložené zo žiakov 6. až 9. ročníkov ZŠ alebo žiaci 2. až 4. ročníkov 8 ročných gymnázií

Družstiev prvej pomoci

Súťaže sa zúčastňujú 6 členné družstvá  (veliteľ + 4 členovia a 1 náhradník) vyslané školami, miestnymi spolkami SČK alebo skupinami Mládeže SČK.
Družstvá sú zložené zo študentov stredných škôl alebo študenti  5. až 8. ročníkov 8 ročných gymnázií.

Súťaž prvej pomoci

Ďalšie články