Valentínska kvapka krvi

Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát Bratislava už tradične aj tento rok vyhlásil na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi  kampaň „Valentínska kvapka krvi“ na obdobie  13. 02. –  17. 03. 2017. Územný spolok SČK v Rožňave sa k tejto kampani pridáva a pozýva všetkých darcov krvi a prvodarcov na odber krvi na Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice s poliklinikou Sv. Barbory a.s. v Rožňave, vždy v utorok a piatok ráno o 7.00 hod. Hlavnou myšlienkou kampane je „Šťastie máme v krvi“.  Máme šťastie, ak sme zdraví a môžeme darovať krv. Tiež pocit šťastia prežívajú darcovia krvi po darovaní krvi. Ak prežijeme nejakú šťastnú chvíľku, hormón šťastia sa nám vyplavuje do krvi, teda ho „máme v krvi“. Podporiť našu kampaň môžete v nasledovných termínoch:

 

ÚzS SČK dátum odberu krvi presné miesto čas odberu krvi
mesto Rožňava 14.02.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  17.02.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  21.02.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  24.04.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  28.02.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  03.03.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  07.03.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  10.03.2017 Piatok   NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  14.03.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 
  17.03.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO, Špitálska 1, 048 01 Rožňava 7:00 – 09:30 

Valentínska kvapka krvi

Ďalšie články