Vývarovňa Cenník

VÝVAROVŇA – SENIORI

Sociálna služba vývarovňa je určená pre seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Svoju činnosť zahájila dňa 01.10.2012, od kedy zabezpečuje každodenné obedy pre klientov mimo soboty, nedele a štátnych sviatkov. Ponuka obedu je s možnosťou stravy priamo vo vývarovni v prípade záujmu s donáškou až priamo do domu.

CENNÍK STRAVNEJ JEDNOTKY platný od 01.02.2020

 

Seniori, invalidní dôchodcovia, ŤZP

OBED 3,20 € vlastný odber 1 obeda ……………………………..   s dovozom do 3 km 3,50 €

OBED 3,20 € vlastný odber 1 obeda ……………………………..   s dovozom do 5 km    3,60 €

OBED 3,20 € vlastný odber 1 obeda ……………………………..   s dovozom nad 5 km   3,70 € (minimálne 10 obedov pri dovoze)
OBED PLUS 6,00 € vlastný odber 2 obedov ……………………   s dovozom do 3 km 6,30 € 

 

Seniori,ŤZP s dôchodkom nižším ako 300 €

OBED 2,60 € …………………………………………………………………..  s dovozom 2,90 €

• Polievka samostatne………………………………………………………….. 1,10 €
• Hlavné jedlo samostatne…………………………………………………….. 2,30 €

Zamestnanci

INTERNÍ ………………………………………………………………………………. 1,00 €

EXTERNÍ (absolventská prax, dobrovoľnícka činnosť, kurzy) …… 2,80 €

RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI ZAMESTNANCA (max.4) …………………………………… 2,80 €

Firmy

OBED 3,40 € vlastný odber …………………………………………..   s dovozom do 3 km 3,90 €

OBED 3,40 € vlastný odber …………………………………………..   s dovozom do 5 km     4,30 €

OBED 3,40 € vlastný odber  ……………………………….  s dovozom nad 5 km – 10 km                   4,90 €

Školy

DESIATOVÉ BALÍČKY ( 3 ks chlebíčka) podľa ponuky od 3,00 € – 6,00 € s donáškou v RV

OBLOŽENÉ MISY  4,00 € / 1 osoba       

DOVOZ OBEDOV 
dovoz 1 obeda do 3 km …………………………………………………………….. 0,30 €

735012