Výzva na darovanie krvi

Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou

                            0 + ,  0 –

Akútny nedostatok krvných skupín, aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov.

Odberové dni:  utorok a štvrtok o 7.00 hod. na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave.

 

Výzva na darovanie krvi

Ďalšie články