S úctou spomíname a ďakujeme

Dňa 31. decembra 2020 zomrela prof. Ing. Emília Kováčová, CsC. – manželka prezidenta Slovenskej republiky, prvá čestná prezidentka Slovenského Červeného kríža. Významnou mierou sa pričinila o to, že sa Slovenský Červený kríž už v roku svojho vzniku stal členom Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP). Osobne sa podieľala na prípravnom procese súvisiacom so vstupom do MFČK/ČP. V októbri 1993 sa zúčastnila spolu s prezidentom Slovenského Červeného kríža MUDr. Miroslavom Chovancom na zasadnutí  Medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Birminghame, kde bol Slovenský Červený kríž prijatý za právoplatného člena MFČK/ČP. Toto prijatie bolo historickým míľnikom pre našu národnú spoločnosť, ktorá spolu s Českým Červeným krížom priamo nadviazala na dlhoročnú činnosť Československého Červeného kríža. 

Emília Kováčová dlhoročne významne podporovala Slovenský Červený kríž a jeho aktivity. 

Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a spoluúčasť rodine a budeme s úctou a vďakou spomínať na našu prvú čestnú prezidentku.

Ďalšie články