100 rokov pomáhame

Sté výročie vzniku organizácie Československého Červeného kríža si dňa 16.9. 2019  v Dome kultúry v Senici pripomenuli členovia a dobrovoľníci Červeného kríža, darci krvi, ale i zástupcovia firiem, organizácií, predstavitelia verejného a spoločenského života regiónu, samospráv, médií a ďalší hostia. Slávnostné stretnutie svojou osobnou účasťou podporili prezident SČK Viliam Dobiáš, župan Trnavského samosprávneho  kraja Jozef Viskupič, primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorí vo svojich príhovoroch ocenili prácu organizácie SČK v Senici pri napĺňaní vysoko humánnych úloh v prospech občanov regiónu. 

Sté výročie vzniku organizácie Československého Červeného kríža si dňa 16.9. 2019  v Dome kultúry v Senici pripomenuli členovia a dobrovoľníci Červeného kríža, darci krvi, ale i zástupcovia firiem, organizácií, predstavitelia verejného a spoločenského života regiónu, samospráv, médií a ďalší hostia. Slávnostné stretnutie svojou osobnou účasťou podporili prezident SČK Viliam Dobiáš, župan Trnavského samosprávneho  kraja Jozef Viskupič, primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorí vo svojich príhovoroch ocenili prácu organizácie SČK v Senici pri napĺňaní vysoko humánnych úloh v prospech občanov regiónu. Riaditeľka  ÚzS SČK v Senici Miriam Madunická sa vo svojom príhovore zamerala na zhodnotenie historického obdobia pôsobenia ČK v regióne Záhoria a Myjavských kopaníc až po súčasnosť. K slávnostnej atmosfére tohto výnimočného podujatia prispela cimbalovka a detský folklórny súbor Juránek z Borského Sv. Jura. Pri príležitosti 100 – výročia boli udelené ocenenia darcom krvi zlatou, diamantovou Janského plaketou a Kňazovického medailou. ÚzSSČK ďakovným listom ocenil aj prácu primátorov a starostov, inštitúcií, firiem a regionálnych médií, ktorí pomáhajú napĺňať ciele SČK v regióne. Pamätné listy si prevzali i dlhoroční dobrovoľníci, ktorí pôsobili vo vedení organizácie viac desaťročí: Ivan Vavŕík, Jozef Janošek a Anna Sadloňová. Prítomným hosťom bola sprístupnená výstava zobrazujúca históriu  SČK v regióne Záhorie a oblastí Myjavských kopaníc. 

Podujatie finančne podporili Mesto Senica a Trnavský samosprávny kraj.