Darci krvi zo Záhoria v Ženeve

Už celých 23 rokov organizuje SČK, územný spolok Senica oceňovanie bezplatných darcov krvi v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve. Toto významné podujatie je možné organizovať len vďaka výbornej spolupráci s mestskými úradmi, obecnými úradmi a zamestnávateľskými organizáciami  darcov krvi, ktorí každoročne hradia náklady na podujatie.

Najvyššie spoločenské ocenenie  za mnohonásobné bezplatné darovanie krvi – zlaté a diamantové plakety prof. Janského a Kňazovického medailu si  v sídle MV ČK v Ženeve doteraz prevzalo už viac ako 700 darcov krvi   z okresov Senica, Skalica a Myjava, ktorí mali možnosť priamo v srdci červenokríž-skeho hnutia oboznámiť sa  s činnosťou i aktivitami toho najhumánnejšieho hnu-tia – hnutia bez hraníc, k akým Červený kríž nesporne  patrí.
V tomto roku  darcov krvi v sídle MV ČK v Ženeve prijala naša rodáčka z Bratislavy Viktória Hobinková, ktorá účastníkov oboznámila  o aktuálnych aktivitách MV ČK v zahraničných misiách, v ktorých i sama pôsobí.   Je smutné poznanie, že i napriek tomu, že žijeme v technicky vyspelom svete tretieho tisícročia, ešte stále existuje vo svete otroctvo, ľudia sú ohrození vojnovými a inými konfliktami.
Najvyššie ocenenia  si darci krvi prevzali z rúk pracovníčky MV ČK Viktórie Hobinkovej, PR manažérky ÚS SČK Bratislava Silvie Kostelnej a predsed-níčky ÚzS SČK v Senici Emílie Potúčkovej.

ZLATÁ PLAKETA :
Martin  Arpáš, Čáry, Richard Bimka, Holíč, Peter Čermák, Holíč, Marián Čičin, Senica, Ľubomír Danihel, Šaštín-Stráže, Anna Durcová, Myjava, Oľga Fifíková, Borský Sv. Jur, František Gegáň, Senica, Ján Holič, Myjava, Ján Hollý, Skalica, Milan Hrubeš, Turá Lúka, Tomáš Hyža, Skalica, Juraj Kabát, Senica, Pavol Kollár, Šaštín-Stráže, Miroslav Kopča, Rohožník, Marta Kopčová, Rohožník, Jana Madunická, Senica, Mária Machová, Dojč, Štefánia Matulová, Holíč, Vladimír Maxian, Sekule, Jarmila Maxianová, Sekule, Milan Mikula, Šaštín-Stráže, Peter Novák, Vrádište, Milan Obšivan, Skalica, Zdenko Pavlík, Smrdáky, Anna Rybnikárová, Senica, Silvester Štepánik, Holíč, Rastislav Topolčány, Skalica

KŇAZOVICKÉHO MEDAILA:
Eduard Ružička, Senica

Podujatie finančne podporili:  
Mesto Senica, Mesto Skalica, Mesto Myjava, Mesto Holíč, Mesto Šaštín-Stráže, Obce Borský Sv. Jur, Obce Sekule, zamestnávateľské organizácie a COOP JEDNOTA Senica.

Podujatie materiálne podporili:
Senické a skalické pekárne, a.s. Senica, Víno Masaryk, s.r.o., Skalica, Mesto Skalica, PhDr. Emília Potúčková, Skalica