Darcovia krvi a dobrovoľníci SČK, územný spolok Senica v Ženeve

Koncom júla putovali mnohonásobní darcovia krvi a dobrovoľníci SČK, ÚzS Senica po stopách histórie ČK do Ženevy. Toto podujatie bolo spojené s odvozdávaním zlatých, diamantových plakiet MUDr. Janského,Kňazovického medaile a Medaile SČK za rozvoj darcovstva krvi v regióne.

Koncom júla putovali mnohonásobní darcovia krvi a dobrovoľníci SČK, ÚzS Senica po stopách histórie ČK do Ženevy. Toto podujatie bolo spojené s odvozdávaním zlatých, diamantových plakiet MUDr. Janského,Kňazovického medaile a Medaile SČK za rozvoj darcovstva krvi v regióne.

Podujatie sponzorsky podporili: Mesto Senica, Mesto Skalica, Mesto Myjava, Mesto Holíč, Mesto Brezová pod Bradlom, obec Sobotište, obec Osuské, Jednota s.d. Senica, Skalické a senické pekárne a.s., Víno Masaryk Skalica.