Darujte nám vaše 2% z dane

Aj vy môžete rozhodnúť komu venujete svoje 2% z daní za rok 2022.

Je čas ročných zúčtovaní daní a vy môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z daní, ktoré ste už zaplatili. Touto cestou sa i my uchádzame o Vašu podporu našich aktivít pre širokú verejnosť. O našich aktivitách pravidelne informujeme na webovej stránke a sociálnych sietiach. Sú to najmä aktivity zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti prvej pomoci, prevencie civilizačných ochorení, organizovanie darcovstva krvi a zabezpečovanie krvi pre pacientov z nášho regiónu, poskytovanie sociálnych služieb a humanitnej pomoci v regióne všetkým zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Ďakujeme, že nám pomáhate skvalitniť naše sociálne, zdravotné a humanitné aktivity.