Deň zdravia v Rohožníku

SČK, Územný spolok Senica organizoval v spolupráci s MS SČK Rohožník v sobotu 27.9.2014 v DK Rohožník "Deň zdravia".

DEŇ ZDRAVIA V ROHOŽNÍKU S PODPOROU HOLCIM a.s.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Rohožníku za finančnej podpory Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník v rámci grantovej schémy Holcim  pre región Západ organizoval v sobotu 27.9.2014 „Deň zdravia". 

V čase od 10,00 hod. do 15,00 hod.  si mali možnosť návštevníci zdarma vyšetriť glukózu v krvi, cholesterol v krvi, odmerať krvný tlak, kyslíkovú saturáciu, vyšetriť váhou s analýzou stavby tela (percentuálny podiel tuku v tele, množstvo viscerálneho tuku, percentuálny podiel kostrového svalstva, výpočet bazálneho metabolizmu, výpočet BMI, potrebný denný prísun energie). Túto môžnosť využilo celkom 240 ľudí. 

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorý sme si v tomto roku pripomenuli 13.9.2014 boli v rámci podujatia uskutočnené ukážky prvej pomoci s možnosťou praktického nácviku.