Dobrovoľníci SČK Senica sa zapojili do verejnej zbierky Lienka pomoci

SČK, Územný spolok Senica sa zapojil do celoslovenskej zbierky Lienka pomoci, organizovanej Nadáciou SOCIA.

Dobrovoľníci SČK, Územného spolku Senica sa v piatok 3.10.2014 v mestách Senica a Skalica zapojili do celoslovenskej zbierky pod názvom Lienka pomoci organizovanej Nadáciou SOCIA. 

Lienka pomoci pomáha seniorom, aby mohli čo najdlhšie žiť v prostredí, ktoré majú najradšej – doma.
Lienka ako drobné, krehké stvorenie evokuje detstvo podobne ako starí ľudia, ktorí svojou bezbrannosťou tiež pripomínajú deti.
A jedného dňa nás opustia, tak ako lienka odletí z nášho prsta…

Zbierkou Lienka pomoci podporíme vznik, rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov.
Organizátorom zbierky je Nadácia SOCIA.

Dobrovoľníci SČK Senica vyzbierali v mestách Senica a Skalica celkom 270,78 €, ktoré boli odvedené na účet Nadácie Socia.