HUMANITKO

Zariadenie Humanitko na Hurbanovej ulici v Senici je otvorené od decembra 2019. Je tu poskytovaná Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. Zriaďovateľom je SČK, územný spolok Senica. Táto sociálna služba je poskytovaná s finančnou podporou Mesta Senica a Ministerstva vnútra SR. Od 1.11. 2020 sa poskytovanie realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – fáza II“. V súčasnosti máme 66 klientov, z čoho je 43 detí. Zariadenie je otvorené od pondelka do piatka v čase od 8.00 – 16.00 hod. Od decembra uplynulého roka však pracujeme v obmedzenom režime. Všetky skupinové a klubové činnosti sa nemôžu z pandemických dôvodov vykonávať. Naďalej však poskytujeme našim klientom sociálnu službu individuálne, prípadne po dohode s klientom. Pravidelne i v týchto ťažkých časoch, rôznych pandemických opatrení, zabezpečujeme: humanitárnu pomoc, každý utorok potravinovú pomoc v spolupráci s potravinovou bankou, základné a špecializované poradenstvo, pomoc pri školskom doučovaní a pomáhame našim klientom pri riešení rôznych každodenných problémov, napr. v poslednom období to bola pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľstva. V marci sme pre našich klientov realizovali aktivitu „Kniha priateľ človeka“ , počas ktorej sme zozbierali a rozdali 150 kníh. Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov sme na 1.4.2021 pripravili pre 45 detí nášho zariadenia veľkonočné balíčky so sladkosťami a hračkami. Na záver by sme chceli touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého roka pomáhajú darovaním hračiek, oblečenia, trvanlivých potravín, školských potrieb a pomáhajú nám takto zmierňovať nepriaznivú sociálnu situáciu našim klientom. Zároveň, ak by niekto mal záujem nám takto pomôcť, môže darované veci priniesť priamo do zariadenia alebo Domu humanity SČK v pracovných dňoch od 8.00 – 15.30 hod.