IV. Veľtrh Zdravia

V Dome kultúry v Myjave sa uskutočnil v sobotu 4.10. 2014 IV. ročník  Veľtrhu zdravia, organizovaný SČK, ÚzS Senica tento rok v spolupráci s MS SČK Myjava.

Na Veľtrhu zdravia sa prezentovalo 14 vystavovateľov zaoberajúcich sa zdravými potravinami, výživovými doplnkmi, produktami zdravej výživy, kozmetiky  a zdravého životného štýlu. Spojená združená škola v Senici pripravila pre účastníkov Veľtrhu ochutnávky zdravých pokrmov. Pracovníčky SČK, územného spolku Senica na svojom stanovišti merali cholesterol, cukor v krvi, hodnoty krvného tlaku, kyslíkovej saturácie, pomeru kostrového svalstva a tuku a tiež viscerálneho tuku. Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci si mali účastníci v rámci podujatia možnosť vyskúšať život zachraňujúce úkony predlekárskej prvej pomoci. Tohtoročný Veľtrh zdravia v Myjave navštívilo vyše 300 účastníkov.  SČK, územný spolok Senica touto cestou ďakuje vedeniu Mesta Myjava za poskytnutie priestorov DK v Myjave  a predsedníčke MS SČK Myjava Anne Ďurcovej za spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia.