Je čas ročných zúčtovaní daní a vy môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z daní

Už ste sa rozhodli komu venujete 2% zo zaplatenej dane v roku 2020? Je čas ročných zúčtovaní daní a vy môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z daní, ktoré ste už zaplatili. Touto cestou sa i my uchádzame o Vašu podporu našich aktivít pre širokú verejnosť. O našich aktivitách pravidelne informujeme na webovej stránke, sociálnych sietiach a občasníku Zvesti zo Záhoria. Sú to najmä aktivity zamerané na vzdelávanie verejnosti v oblasti prvej pomoci, prevencie civilizačných ochorení, organizovanie darcovstva krvi a zabezpečovanie krvi pre pacientov z nášho regiónu, poskytovanie sociálnych služieb a humanitnej pomoci v regióne a v uplynulom roku to bola i činnosť zameraná na zmierňovanie následkov COVID 19.

Budeme vďační ak nás takto podporíte a pomôžete nám pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

PDF Embedder requires a url attribute