KTO MôŽE BYŤ DARCOM KRVI

Každý zdravý muž alebo žena vo veku 18 až 65 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg.
Darca by nemal byť pravidelným užívateľom liekov. Toleruje sa užívanie hormonálnej antikoncepcie a niektorých liekov na liečbu vysokého krvného tlaku. Darovať môžu aj osoby trpiace na sezónne alergie, pokiaľ nemajú prejavy alergie a aktuálne sú bez medikácie.

Kto môže byť darcom krvi?

Každý zdravý muž alebo žena vo veku 18 až 65 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg.
Darca by nemal byť pravidelným užívateľom liekov. Toleruje sa užívanie hormonálnej antikoncepcie a niektorých liekov na liečbu vysokého krvného tlaku. Darovať môžu aj osoby trpiace na sezónne alergie, pokiaľ nemajú prejavy alergie a aktuálne sú bez medikácie.

Ako často môžem darovať krv?

Ženy môžu darovať každé 4 mesiace, muži každé 3 mesiace.

Kto je vylúčený z darcovstva?
– nosiči vírusu HIV, osoby s prekonanou hepatitídou typu B a C,
– osoby s vírusovým alebo iným závažným ochorením,
– vyliečení onkologickí pacienti,
– pacienti po chirurgických zákrokoch (po náročnejších operáciách je osoba vyradená z evidencie darcov po dobu 1 roka),
– osoby hendikepované užívaním návykových látok,
– osoby po piercingu alebo po tetovaní do pol roka,
– ženy počas menštruácie, v čase gravidity, či laktácie.

PRÍPRAVA NA ODBER
Vyžaduje sa dostatočná hydratácia organizmu, odporúča sa počas 24 hod. pred odberom vypiť min. 2 litre tekutín (voda, minerálka, čaje,..) a ráno pred odberom pol litra. Je dovolená aj čierna káva.
Treba sa najesť aj ráno pred odberom (ľahké raňajky), ale zo stravy v posledný deň pred odberom je žiadúce vylúčiť tučné jedlá, skôr sa odporúča jesť ľahké sacharidové jedlá.
Fajčiari musia abstinovať 12 hodín pred darovaním, interval od posledného požitia alkoholu musí byť aspoň 24 až 48 hod.

Darovať krv môžete prísť na:

HTO Myjava:
– pravidelné odbery darcov krvi sa konajú každý štvrtok. Registrácia od 6.00 hod. Podrobnejšie informácie o darovaní krvi vám podáme na telefónnom čísle 0903 249376.

HTO Skalica :
Odbery krvi sa realizujú vždy v pondelok a v utorok v čase od 7.00 do 8.00 hod.Odbery krvi sa realizujú na transfuziologickom oddelení. Pracovisko je v budove nachádzajúcej sa v susedstve parkoviska pri Bille.

MOJ – Sčk Senica
– 12.9. 2017 – Denné centrum, Hviezdoslavova ul. Senica  v čase od 8.00 – 11.00 hod. (je nutné sa tel. prihlásiť 0911839530)
– 10.10. 2017 – Denné centrum, Hviezdoslavova ul. Senica v čase od 8.00 – 11.00 hod. (je nutné sa tel. prihlásiť 0911839530)