Kurz prvej pomoci

SČK, ÚzS Senica organizuje v Dome Humanity SČK Kurzy prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci
SČK, ÚzS Senica organizuje v Dome Humanity SČK  Kurzy prvej pomoci.

Termín: 17.6.2020

Kurz je vhodný pre účastníkov Autoškôl, v rámci BOZP, ale i pre každého, kto chce byť pripravený v prípade potreby pomôcť.
Cena 20 €/osoba.
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 034/6515159, 0903558914