Meníme myslenie – zachraňujeme životy

V pondelok 16.9.2019 bol  za prítomnosti trnavského župana Jozefa Viskupiča, primátora Senice Martina Ďžačovského a prezidenta SČK Viliama Dobiáša slávnostne odovzdaný do užívania  prvý verejný automatický externý defibrilátor (AED) v Senici. Defibrilátor bol  zakúpený vďaka finančným prostriedkom z participatívneho rozpočtu TTSK, kde jedným  z podporených projektov v rámci verejného hlasovania uspel SČK Senica a získal dotáciu  vo výške 5000 eur na projekt „Meníme myslenie – zachraňujeme životy“.

V pondelok 16.9.2019 bol  za prítomnosti trnavského župana Jozefa Viskupiča, primátora Senice Martina Ďžačovského a prezidenta SČK Viliama Dobiáša slávnostne odovzdaný do užívania  prvý verejný automatický externý defibrilátor (AED) v Senici. Defibrilátor bol  zakúpený vďaka finančným prostriedkom z participatívneho rozpočtu TTSK, kde jedným  z podporených projektov v rámci verejného hlasovania uspel SČK Senica a získal dotáciu  vo výške 5000 eur na projekt „Meníme myslenie – zachraňujeme životy“. Z dotácie bol okrem AED  zakúpený aj resuscitačný model, ktorý bol dofinancovaný z rozpočtu SČK Senica. Prístroj bol osadený na stĺpe Domu kultúry Senica  v centre mesta, aby bol ľahko dostupný 24 hodín   7 dní v týždni.  Prítomnosť AED dáva šancu na to najcennejšie, šancu zachrániť ľudský život. Má jednoduché používanie, všetko je riadené povelmi v českom jazyku. V rámci projektu budú pracovníci SČK v Senici realizovať 12 ukážok prvej pomoci, kde budú záujemcovia zaškolení na použitie defibrilátora.