Mladí zdravotníci súťažili

V stredu 15.5. 2019 bolo v Dome Humanity SČK Senica rušno.

V stredu 15.5. 2019 bolo v Dome Humanity SČK Senica rušno. Uskutočnila sa tu súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Súťažiť prišlo 19 družstiev, 95 žiakov ZŠ okresov Senica, Skalica a Myjava. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme dobrovoľníkom SČK a SZŠ v Skalici za pomoc pri organizovaní tejto krásnej aktivity SČK. Toto podujatie bolo uskutočnené s finančnou podporou Mesta Senica.