Mobilný odber krvi v Senici

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica organizuje v spolupráci s NTS Trnava Mobilný odber krvi.

Mobilný odber krvi v  senici

24. 02. 2015  v Dennom centre (pri Dome humanity SČK Senica) v čase od 8.00 – 11.00 hod. (termín voľný).

V prípade záujmu je potrebné sa vopred telefonicky prihlásiť na tel. čísle 034/6515159, 034/6512316.