Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica zorganizoval v stredu 25.11.2015 v Dome kultúry v Senici – Slávnostné oceňovanie darcov krvi. 

Bronzovú plaketu MUDr. Janského si prevzalo 77 darcov krvi, striebornú plaketu MUDr. Janského si prevzalo 48 darcov krvi, zlatú plaketu MUDr. Janského si prevzalo 28 darcov krvi, diamntovú Janského plaketu si prevzalo 7 darcov krvi a Kňazovického medailu tu prevzali 2 darci krvi. Slávnostné oceňovanie svojou účasťou podporil i primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm. 

Oceňovanie darcov krvi sponzorsky podporili: VŠZP, Senické a Skalické pekárne a.s., Mesto Senica