Oceňovanie mnohonásobných darcov krvi – 2019

V pondelok 16.9.2019 sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 100. výročia založenia ČK v Dome kultúry v Senici slávnostné oceňovanie darcov krvi. Z rúk Viliama Dobiáša, prezidenta SČK si tu prevzalo 7 darcov krvi medailu MUDr. Kňazovického, 5 darcov krvi diamantovú plaketu MUDr. Janského, 14 darcov krvi zlatú plaketu MUDr. Janského. V pondelok 21.10.2019 sa v zasadačke reštaurácie Jednota uskutočnilo ceňovanie mnohonásobných darcov krvi. V tomto roku to už bolo druhé oceňovanie BDK a striebornú plaketu MUDr. Janského si tu prevzalo celkom 81 darcov krvi a diamantovú plaketu MUDr. Janského 1 darca krvi. Oceňovanie darcov krvi finančne podporilo Mesto Senica. 

V pondelok 16.9.2019 sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 100. výročia založenia ČK v Dome kultúry v Senici slávnostné oceňovanie darcov krvi. Z rúk Viliama Dobiáša, prezidenta SČK si tu prevzalo 7 darcov krvi medailu MUDr. Kňazovického, 5 darcov krvi diamantovú plaketu MUDr. Janského, 14 darcov krvi zlatú plaketu MUDr. Janského. V pondelok 21.10.2019 sa v zasadačke reštaurácie Jednota uskutočnilo ďaľšie ceňovanie mnohonásobných darcov krvi. Striebornú plaketu MUDr. Janského si tu prevzalo celkom 81 darcov krvi a diamantovú plaketu MUDr. Janského 1 darca krvi. Oceňovanie darcov krvi finančne podporilo Mesto Senica.