Odborná príprava členov Záchrannej jednotky pri SČK Senica a CO Senica

V piatok 7.11.2014 sa v Dome humanity SČK v Senici uskutočnila odborná príprava dobrovoľníkov Záchrannej jednotky pri SČK, ÚzS Senica a CO Senica. 

Prípravy sa zúčastnilo 22 členov. Jej obsahom bol i praktický nácvik KPR. Ďaľší termín prípravy je naplánovaný na 16.12.2014.