Októbrové cvičenie Záchrannej jednotky CO Senica, Skalica a SČK Senica

V sobotu 10.10. sa na Chate SNP uskutočnila odborná príprava členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica

V sobotu 10.10. sa na Chate SNP uskutočnila odborná príprava členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica. Obsahom prípravy bolo precvičenie poskytovania prvej pomoci, obsluhy rádiometra DC-3E-98 ako aj základy orientácie v teréne pomocou kompasu. V rámci praktickej činnosti si dobrovoľníci precvičili vyslobodzovanie zranených zo zadymeného priestoru