Plán mobilných odberov krvi

SČK, územný spolok Senica bude v roku 2020 organizovať mobilné odbery krvi v spolupráci s NTS Trnava. 

Na mobilné odbery krvi je potrebné sa vopred osobne alebo telefonicky prihlásiť na tel. číslach: 034/6515159, 0911839530.

 

Plán mobilných odberov krvi v pôsobnosti SČK, ÚzS Senica I. polrok 2020:

25.2.2020 – Denné centrum Senica – Valentínska kvapka krvi 

10.3. 2020 – firma Hílek Senica – Valentínska kvapka krvi

31.3.2020 – Mestský úrad Senica – Primátorská kvapka krvi

28.4.2020 – Denné centrum Senica

19.5.2020 – Denné centrum Senica

23.6. 2020 – Denné centrum Senica