Pomoc seniorom a ZŤP osobám

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica pokračuje v poskytovaní terénnych sociálnych a zdravotníckych služieb.