Preverovanie vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci

Dobrovoľníci a zamestnanci Slovenského Červeného kríža, územného spolku Senica v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Senica a Skalica preverovali dňa 11.08.2016 úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci.

Dobrovoľníci a zamestnanci Slovenského Červeného kríža, územného spolku Senica v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Senica a Skalica preverovali dňa 11.08.2016 úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci. Kontrola na cestách sa konala v mestách Senica, Skalica a Holíč. Minulý rok len približne polovica oslovených vodičov poznala základy poskytovania prvej pomoci a zvládla resuscitáciu na figuríne. Tento rok viac ako polovica oslovených vodičov poznala základy z poskytovania prvej pomoci. Lekárničky boli kontrolované 44 vodičom. Správne a kompletne vybavenú lekárničku malo 37 vodičov. SČK sa pripojilo   k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky  s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách.