Projekt s láskou k deťom – tvorivé dielničky 2.

SČK, územný spolok Senica v piatok 29.1.2016 zorganizoval v Dome humanity SČK v Senici druhé stretnutie tvorivých dielničiek pre vybrané deti v rámci projektu "S láskou k deťom".

SČK, územný spolok Senica v piatok 29.1.2016 zorganizoval v Dome humanity SČK v Senici druhé stretnutie tvorivých dielničiek pre vybrané deti v rámci projektu "S láskou k deťom".  Deti v rámci popoludnia pokračovali vo výrobe vlastných výrobkov z hliny, ktoré po vyplálení v keramickej peci maľovali farbami. Taktiež bolo pre všetkých pripravené drobné občerstvenie a darčeky.