Projekt s láskou k deťom – tvorivé dielničky 3.

Slovenský Červený kríž, územný spolok v  Senici v stredu 27.4. 2016 zorganizoval   v Dome humanity SČK Senica tretí deň tvorivých dielničiek pre vybrané deti  v rámci projektu "S láskou k deťom".  Deti v rámci popoludnia pokračovali vo výrobe vlastných výrobkov z hliny. Taktiež bolo pre nich pripravené drobné občerstvenie a darčeky.

Slovenský Červený kríž, územný spolok v  Senici v stredu 27.4. 2016 zorganizoval   v Dome humanity SČK Senica tretí deň tvorivých dielničiek pre vybrané deti  v rámci projektu "S láskou k deťom".  Deti v rámci popoludnia pokračovali vo výrobe vlastných výrobkov z hliny. Taktiež bolo pre nich pripravené drobné občerstvenie a darčeky.
Projekt „S láskou k deťom“ bude pokračovať aj v mesiaci jún – opekačkou a výletom na zrúcaninu Korlátko.