Prvá pomoc a deti

SČK, územný spolok Senica sa v rámci svojej činnosti zameriava i na prácu s mládežou. V roku 2018 bolo v Meste Senica zapojených do projektu „Dorotka a jej priatelia“ 90 detí z MŠ, ktoré sa hravou formou učili ošetrovať malé zranenia a privolať rýchlu lekársku pomoc. Pre žiakov ZŠ každoročne pripravujeme súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. V roku 2018 sa do súťaže zapojili žiaci všetkých ZŠ v Senici.

Okrem týchto aktivít sa dobrovoľníci a mládežníci SČK, územného spolku v Senici pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrno – spoločenských aktivít, kde zabezpečujú ukážky prvej pomoci a súťaže v maľovaní so zdravotníckou tematikou. Medzi takéto podujatia v Meste Senica patrí každoročne „Míľa pre mamu“, kde naše stanovište navštívia desiatky detí .

V roku 2018 boli aktivity zamerané na prácu s mládežou v Meste Senica podporené dotáciou 250 €, z ktorej boli zakúpené knihy „Ako neprísť o dieťa“ a materiál na maskovanie poranení.

 

SČK, územný spolok Senica sa v rámci svojej činnosti zameriava i na prácu s mládežou.

V roku 2018 bolo v Meste Senica zapojených do projektu „Dorotka a jej priatelia“ 90 detí z MŠ, ktoré sa hravou formou učili ošetrovať malé zranenia a privolať rýchlu lekársku pomoc.

Pre žiakov ZŠ každoročne pripravujeme súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. V roku 2018 sa do súťaže zapojili žiaci všetkých ZŠ v Senici.

Okrem týchto aktivít sa dobrovoľníci a mládežníci SČK, územného spolku v Senici pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrno – spoločenských aktivít, kde zabezpečujú ukážky prvej pomoci a súťaže v maľovaní so zdravotníckou tematikou. Medzi takéto podujatia v Meste Senica patrí každoročne „Míľa pre mamu“, kde naše stanovište navštívia desiatky detí .

V roku 2018 boli aktivity zamerané na prácu s mládežou v Meste Senica podporené dotáciou 250 €, z ktorej boli zakúpené knihy „Ako neprísť o dieťa“ a materiál na maskovanie poranení.