Rozhodnite kam pôjde časť Vašich daní – POMÔŽTE Slovenskému Červenému krížu v Senici

Rozhodnite kam pôjde časť Vašich daní a  POMÔŽTE Slovenskému Červenému krížu v Senici.

Milí priatelia,

Tohto roku môžete opäť rozhodnúť kam pôjde 2% z Vašich daní zaplatených štátu. Môžete ich slobodne venovať neziskovej organizácii, ktorá je zaregistrovaná v Zozname prijímateľov 2% z dane.

Pomôžte a venujte 2% z Vašich daní v prospech Slovenského Červeného kríža, územného spolku so sídlom v Senici, ktorý pôsobí v okresoch Senica, Skalica a Myjava.

Takto získané peniaze použijeme v roku 2016 na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, humanitnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny, zriadenie potravinovej banky a nákup kompenzačných pomôcok.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

plní v regióne Záhoria nasledovné úlohy:

  • Nábor a oceňovanie darcov krvi

  • Výučbu prvej pomoci a medzinárodného humanitárneho práva

  • Zdravotnú výchovu na školách – predlekársku prvú pomoc

  • Humanitárne aktivity – materiálnu pomoc sociálne odkázaným osobám

  • Opatrovateľskú službu v domácnosti

  • Prepravnú službu pre zdravotne postihnuté osoby

  • Jedáleň pre dôchodcov

  • Požičovňa kompenzačných pomôcok

  • Špecializované sociálne poradenstvo

  • Denný stacionár

________________________________________________________________________________

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

IČO/SID: 00416002 / NULL

Právna forma: Slovenský Červený kríž

Obchodné meno: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Ulica: Kalinčiakova číslo: 1396/46

PSČ: 90501 Obec: Senica

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IČO: 00416002 / SID: NULL

————————————————————–

Ďakujeme, že s nami zostanete aj v tomto roku.

Spolu pomôžeme viac.