SAHARA 2016 – Svetový deň prvej pomoci

Pracovníci a dobrovoľníci SČK, ÚzS Senica v sobotu 27.8.2016 zabezpečovali zdravotný dozor na podujatí SAHARA 2016. Pri tejto príležitosti si mali možnosť návštevníci vyskúšať život zachraňujúce úkony a priblížiť význam poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

Pracovníci a dobrovoľníci SČK, ÚzS Senica v sobotu 27.8.2016 zabezpečovali zdravotný dozor na podujatí SAHARA 2016. Pri tejto príležitosti si mali možnosť návštevníci vyskúšať život zachraňujúce úkony a priblížiť význam poskytovania predlekárskej prvej pomoci.