Slávnostné oceňovanie darcov krvi v Senici

V utorok 22.11.2016 sa uskutočnilo v Dome kultúry v Senici slávnostné oceňovanie darcov krvi za mnohonásobné darovanie krvi plaketami MUDr. Janského a Kňazovického medailou.

Ocenených bolo 122 darcov krvi bronzovou plaketou, 73 darcov krvi striebornou plaketou, 25 darcov krvi zlatou plaketou, 15 darcov krvi diamantovou plaketou a 3 darcovia krvi Kňazovického medailou. Všetkým oceneným darcom krvi srdečne blahoželáme a za ich šľachetnosť im v mene tých, ktorým svojou krvou dali nádej na život veľmi ďakujeme.
Poďakovanie patrí tiež MsKS Senica, Senickým a skalickým pekárňam a.s, poisťovni Dôvera, VŠZP a mestu Senica a Holíč za podporu tohto podujatia.