Slávnostné oceňovanie mnohonásobných darcov krvi

SČK, územný spolok Senica v tomto roku organizoval v spolupráci s Mestom Senica  slávnostné oceňovanie BDK v Dome kultúry Senica v pondelok 10.11.2014. 

V pondelok 10.11. 2014 sa v Dome kultúry Senica uskutočnilo  slávnostné oceňovanie mnohonásobných darcov krvi bronzovou,  striebornou, zlatou a diamantovou plaketou MUDr. Janského a Kňazovického madailou. Oceňovanie sa uskutočnilo za účasti podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Zdenka Čambala, predstaviteľov Mesta Senica, UPSVaR Senica a zdravotných poisťovní.