Stretnutie predsedov MS SČK

Stretnutie predsedov MS SČK, územného spolku SČK Senica. 

Vo štvrtok 11.12.2014 sa v Dome humanity SČK v Senici uskutočnilo koncoročné stretnutie presdsedov MS SČK, územného spolku SČK v Senici, ktorého sa zúčastnilo celkom 26 Miestnych spolkov SČK.