Študentská kvapka krvi v Strednej odbornej škole v Senici

Študenti SOŠ v Senici otvoria Študentskú kvapku krvi – mobilným odberom 13.10.2014 v Senici.

SČK, územný spolok Senica v spolupráci s NTS Trnava a SOŠ Senica organizuje 13.10. 2014 v rámci kampane Študentská kvapka krvi, ktorá bude trvať v dňoch 13.10. – 17.11 2014 –  mobilný odber krvi v priestoroch SOŠ v Senici.  Odber krvi je určený iba pre študentov a pracovníkov  SOŠ v Senici.