Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Slovenský Červený kríž, územný spolok v  Senici zorganizoval v utorok 3.5. 2016  v areáli Domu humanity SČK a Dennom centre pri MsKS Senica regionálnu súťaž Družstiev mladých zdravotníkov.

Slovenský Červený kríž, územný spolok v  Senici zorganizoval v utorok 3.5. 2016  v areáli Domu humanity SČK a Dennom centre pri MsKS Senica regionálnu súťaž Družstiev mladých zdravotníkov.
Súťaž otvorila PhDr. Emília Potúčková, predsedníčka ÚzS SČK Senica, ktorá všetkých privítala a predstavila rozhodcov. Rozhodcovský tím pracoval pod vedením hlavnej rozhodkyne PhDr. Tatiany Rajnohovej v zložení Mgr. Milena Ambrusová, Bc. Adam Rojkovič, Bc. Zuzana Machlicová, Eva Matulová, Hana Gažová, Veronika Kopúnková, Mgr. Nina Gašparíková, Bc. Martina Švárna  a Michaela Krčová.
Deti súťažili v disciplínach vedomosti  o ČK, ČP a BDK, zdravotnícke vedomosti,  a praktické poskytovanie prvej pomoci. Súťaže sa zúčastnili ZŠ Vrbovce pod vedením Mgr. Jany Plešovej, ZŠ Štefanov pod vedením Ing. Anny Polákovej, ZŠ Radošovce pod vedením Evy Kallovej, ZŠ Borský Mikuláš pod vedením Mgr. Rudolfa Hrebačku, ZŠ Dojč pod vedením Mgr. Ľubice Ušiakovej, ZŠ Šaštín – Stráže pod vedením Mgr. Dagmar Poláčkovej,  I. ZŠ Senica pod vedením Františka Šteffka, II. ZŠ Senica pod vedením  Mgr. Lýdie Kabaňovej a Mgr. Aleny Kováčovej, IV. ZŠ Senica pod vedením Mgr. Jany Ondrovej.
Výsledky:
DMZ 1. stupeň: 1.  ZŠ Vrbovce B,   2.  II. ZŠ Senica, 3.  ZŠ Vrbovce A
DMZ 2. stupeň: 1.  ZŠ Radošovce,   2.  I. ZŠ Senica, 3.  ZŠ Šaštín – Stráže A
Všetkým zúčastneným deťom a ich pedagógom srdečne blahoželáme   a ďakujeme za účasť na súťaži, čím prispievajú šíriť hlavné poslanie SČK  a taktiež myšlienku „ Meniť myslenie – zachraňovať životy“. Taktiež ďakujeme za pomoc pri organizovaní súťaže Strednej zdravotníckej škole v Skalici  a  Senickým a Skalickým pekárňam a.s. za poskytnutie sponzorského príspevku vo forme výrobkov.