Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

SČK, ÚzS Senica usporiadal dnes 13.5. 2015 v Senici okresnú súťaž mladých zdravotníkov pre žiakov ZŠ.

SČK, ÚzS Senica usporiadal dnes 13.5. 2015 v Senici okresnú súťaž mladých zdravotníkov pre žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo celkom 14 družstiev. Aj keď počasie ráno nevyzeralo ideálne a zahnalo nás z vonku do budovy Denného centra v Senici, počas dňa sa na nás predsa slniečko usmialo a priebeh súťaže mohol pokračovať bez zmoknutia. Bodové rozdiely medzi družstvami boli minimálne a poradie súťažiacich sa určiť muselo, pre nás sú však víťazmi všetky zúčastnené deti, ktoré sa celý rok pod vedením svojich pedagógov na súťaž pripravujú, pretože by všetci v prípade potreby vedeli poskytnúť predlekársku prvú pomoc a sú vzorom pre svojich rovesníkov a aj dospelých. Všetkým súťažiacim, pedagógom, rozhodcom a figurantom zo SZŠ v Skalici srdečne ďakujeme a tešíme sa na súťaž o rok.