Svetový deň ČK a ČP – Míľa pre mamu

V sobotu 7.5.2016 uskutočnil SČK, územný spolok Senica pri príležitosti osláv Svetového dňa ČK a ČP ukážky predlekárskej prvej pomoci, pripravil pre deti súťaž v maľovaní motívov prvej pomoci a zabezpečil zdravotný dozor na podujatí Míľa pre mamu v Senici. O stánok SČK bol medzi účastníkmi podujatia veľký záujem. Všetky deti boi odmenené sladkou odmenou, ktorú venoval SČK, ÚzS Senica

V sobotu 7.5.2016 uskutočnil SČK, územný spolok Senica pri príležitosti osláv Svetového dňa ČK a ČP ukážky predlekárskej prvej pomoci, pripravil pre deti súťaž v maľovaní motívov prvej pomoci a zabezpečil zdravotný dozor na podujatí Míľa pre mamu v Senici. O stánok SČK bol medzi účastníkmi podujatia veľký záujem. Všetky deti boi odmenené sladkou odmenou, ktorú venoval SČK, ÚzS Senica.