„Tepláková párty“

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica organizuje 3.6.2017 v Spoločenskom dome v Kunove kultúrno – spoločenské podujatie pod názvom "Tepláková párty".

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica organizuje 3.6.2017 v Spoločenskom dome v Kunove kultúrno – spoločenské podujatie pod názvom "Tepláková párty".

Do tanca bude hrať: DJ Michal

Vstupné: 5 €

Podmienka: športové oblečenie

Vek: 18 +

Predaj a rezervácia vstupeniek: Dom humanity SČK, Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica, tel. 034/6515159, 0903558914.

Predaj vstupeniek bude iba v predpredaji. Na mieste nebude možné si vstupenku zakúpiť.