Terénne cvičenie prihraničných hliadok

Oblastný spolok Českého červeného kríža Brno-mesto a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica realizovali v termíne 1.4.2015 – 31.5.2015 mikroprojekt operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 s názvom: Terénne cvičenie prihraničných hliadok.

Oblastný spolok Českého červeného kríža Brno-mesto a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica realizovali v termíne 1.4.2015 – 31.5.2015 mikroprojekt operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 s názvom: Terénne cvičenie prihraničných hliadok.

Hlavným cieľom projektu bolo hravou a pre deti zaujímavou formou porovnať ich vedomosti a skúsenosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, spojené s pátracou akciou v teréne.

V rámci projektu sa uskutočnil v dňoch 16.5. – 17.5. 2015 v Rožňove pod Radhoštem víkendový pobyt, kde sa realizovalo teoretické i praktické cvičenie, které vyvrcholilo súťažou detí a mládeže z ČR a SR.

SČK, územný spolok Senica reprezentovalo 30 detí a 6 pedagógov zo ZŠ a MŠ vo Vrbovciach a Senice, pod vedením Mgr. Jany Plešovej. DMZ I. stupňa skončilo na 1. mieste, DMZ II. stupňa 2. mieste a 4. mieste.