Tréning pamäti aktívnych seniorov

SČK, Územný spolok Senica organizuje v Dennom centre v Senici Tréning pamäti aktívnych seniorov.

SČK, Územný spolok Senica organizuje každý utorok a štvrtok v mesiacoch september až december v Dennom centre v Senici  Tréningy pamäti aktívnych seniorov v rámci projektu Mesta Senica "Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie".

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Prebieha skupinovou formou (zaradenie do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov) a tvorí ho cyklus 12 cvičení. Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

Cieľ a zameranie:

  • využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote,
  • stimulovať rôzne oblasti mozgu,
  • posilniť jednotlivé druhy pamäti,
  • zvýšiť sebavedomie účastníkov.

Čo získajú účastníci?

  • overia si funkčnosť svojej pamäti,
  • zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,
  • zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života,
  • získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná,
  • naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie.

Informácie: Dom humanity SČK, Kalinčiakova 1396/46, tel. č. 034/6515159