Vianočné darovanie – pre krajšie Vianoce

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica organizuje v utorok 13.12. 2016 v priestoroch Denného centra pri SČK Senica "Vianočné darovanie", ktorého hlavnou myšlienkou je materiálne pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi. Týmto by sme Vás chceli poprosiť, ak máte doma nepotrebné hračky, detské oblečenie, rozprávkové knihy, školské potreby a mohli by ešte niekomu kto nemá peniaze na nové ešte poslúžiť môžete ich priniesť do 9.12. 2016 v čase od 8.00 – 15.30 hod. do Domu humanity SČK na Kalinčiakovej ulici v Senici.
 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica organizuje v utorok 13.12. 2016 v priestoroch Denného centra pri SČK Senica "Vianočné darovanie", ktorého hlavnou myšlienkou je materiálne pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi. Týmto by sme Vás chceli poprosiť, ak máte doma nepotrebné hračky, detské oblečenie, rozprávkové knihy, školské potreby a mohli by ešte niekomu kto nemá peniaze na nové ešte poslúžiť môžete ich priniesť do 9.12. 2016 v čase od 8.00 – 15.30 hod. do Domu humanity SČK na Kalinčiakovej ulici v Senici.