Vianočné darovanie šatstva, hračiek….

SČK, územný spolok Senica organizoval 15.12.2014   v čase od 9.00 – 15.00 hod.v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici 2. ročník charitatívnej akcie "Vianočné darovanie" – ošatenia, hračiek a bytových doplnkov.

Akcia bola určená pre občanov   v sociálnej  a hmotnej núdzi, ktorí si mohli vybraný tovar zobrať zdarma.  Slovenský Červený kríž  v Senici takto materiálne pomohol 34 rodinám, keď daroval 768 ks ošatenia a 90 ks hračiek. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí do zbierky prispeli a pomohli nám v predvianočnom čase pomáhať, tým, ktorí pomoc potrebujú.