Vyšetrenie protilátok COVID-19 IgM/IgG

Prekonali ste COVID 19, alebo ste po očkovaní a chcete vedieť akú máte hladinu protilátok?

Ponúkame Vám vyšetrenie z kapilárnej krvi súpravou STANDARD F COVID – 19 IgM/IgG Combo FIA – fluorescenčné imunostanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických protilátok proti SARS – CoV – 2 prítomných v krvi. Tento test je určený na profesionálne diagnostické použitie in vitro a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie SARS CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčenej fáze.

Vyšetrenie IgM a IgG neslúži ako náhrada PCR testu, ktorý sa uskutočňuje pomocou výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať už prekonanú infekciu v minulosti (min. pred 3 – 4 týždňami).

Ak máte niektorý z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste vírusové ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 – 4 týždňami), resp. ste neboli v kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19.

Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2 najmä u osôb, ktoré boli v kontakte s vírusom. Na vylúčenie infekcie u týchto jednotlivcov by mal byť následne vykonaný test molekulárnou diagnostikou (PCR test). Výsledky testovania protilátok sa nemôžu používať ako jediný základ na diagnostikovanie.

Metóda SARS-CoV-2- IgM, zachytáva výlučne IgM protilátky, ktoré sa tvoria v akútnej fáze ochorenia. Pozitívny výsledok znamená, že ešte neodznela akútna fáza ochorenia. Protilátky IgM sa môžu tvoriť aj niekoľko týždňov. V prípade prítomnosti IgM protilátok a neprítomnosti IgG protilátok môže byť pacient stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.

Metóda SARS-CoV-2- IgG, zachytáva výlučne IgG protilátky, ktoré sa tvoria v neskoršom štádiu ochorenia a znamenajú ochranu pred opätovnou infekciou. Protilátky IgG eliminujú vírus, čo znamená, že v prípade pozitívneho výsledku človek prestáva byť infekčný, aj v prípade pretrvávajúcej tvorby IgM protilátok.

Priebeh vyšetrenia:

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

  1. Odobranie vzorky kapilárnej krvi z prsta.
  2. Vyhodnotenie testu – 15 minút.

Cena: 18 €