Asistenčná služba

SČK, Územný spolok Senica poskytuje v Poliklinike Senica a Fakultnej nemocnici Skalica asistenčnú službu, ktorá je určená pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov pri návšteve zdravotníckeho zariadenia.