Darcovstvo krvi

KTO MÔŽE BYŤ DARCOM KRVI?

Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý: Neprekonal infekčnú žltačku typu B, C a nebol v styku s chorými  na toto ochorenie za posledný rok. Neprekonal iné vážne infekčné choroby. Posledný mesiac nebol chorý. Neužíva antibiotiká, nemá hnačku, nemá horúčku (krv môže darovať  až po mesiaci od ukončenia choroby.) Neužíva dlhodobo lieky (okrem hormonálnej antikoncepcie u žien). Posledný polrok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou,  nemal urobený piercing, nedostal transfúziu krvi alebo plazmy. 

Nemá aktívny herpes (opar). Darovať krv môže po týždni od vyliečenia. Nebol preventívne očkovaný (po 48 hod. od očkovania) Nie je nosičom HIV, nemal v poslednom roku HIV pozitívneho  sexuálneho partnera a nepatrí k rizikovým skupinám na prenos HIV (vnútrožiloví narkomani, mužskí a ženskí prostitúti, homosexuálne  sa správajúci muži, jedinci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky,  sexuálni partneri pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy). Nie je aktuálne liečený a nemá prejavy alergie. Musí vážiť minimálne 50 kg. Nebol posledný mesiac na exotickej dovolenke /Egypt, Tunisko,…/ 

Vyradené sú osoby, ktoré prekonali operáciu mozgových obalov,  transplantáciu rohovky, boli liečení hormónmi hypofýzy a  takí, u ktorých sa v rodine vyskytla familiárna forma  Creutzfeldt – Jacobovej choroby (CJCH).  Vylučujú sa tiež osoby, ktoré žili v rokoch 1985 – 1998 viac  ako 5 mesiacov vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Tieto opatrenia sú len preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol zatiaľ dokázaný. Vyradené sú ženy počas menštruácie (aj 7 dní po menštruácii)  a počas tehotnosti.  Žena môže darovať krv 1 rok po pôrode, ak nedojčí.

MUŽI MÔŽU DAROVAŤ KRV KAŽDÉ 3 MESIACE

 (4 krát do roka) 

ŽENY KAŽDÉ 4 MESIACE (3 krát do roka)

Pri každom odbere krvi sa odoberá 400 až 450 ml krvi.

Odber trvá 5 až 10 minút.

Pri darovaní krvi sa nemôžete nijakým spôsobom nakaziť. 

Pri odbere krvi sa používa výlučne jednorazový materiál!

So sebou si prineste občiansky preukaz a kartičku 

poistenca!

Pred odberom krvi by mal darca:

• byť oddýchnutý

• byť pokojný

• piť dostatočne veľa tekutín

• večer pred odberom zjesť ľahkú stravu (vyvarovať sa mastným jedlám)

• ráno pred odberom JESŤ (potraviny bez tuku, najviac sa odporúča suché pečivo, ovocie, …)

Odber krvi

Pred odberom krvi darca musí:

• zaregistrovať sa,

• vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi,

• vyplniť evidenčnú kartu Červeného kríža,

• podrobiť sa vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom,

• dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom.

Aká ste skupina?

Zisťovanie krvnej skupiny sa robí v rámci vyšetrenia krvi pred prvým odberom. Potrebné sú všetky krvné skupiny, pretože aj chorí ľudia sú s rôznymi krvnými skupinami, a v nemocniciach nikdy nevedia vopred, krv akej skupiny budú potrebovať.

Ak ste „A“, patríte k väčšine. Vaši predkovia prišli do Európy z ďalekej Ázie pred 25 – 15 000 rokmi obrábať nové polia, postaviť dom, zasadiť strom a splodiť syna.
Ak ste ,,B“, rozumiete si so zimou, takže lyžovačku už máte dávno vybavenú. Vaši predkovia boli otužilci z Himalájí a odovzdali vám odvážne a životaschopné gény.
Ak ste ,,AB“, je vás najmenej, no veľa vydržíte. Vaša skupina sa zmiešala z mongolskej a európskej krvi v dobách divokého stredoveku pred asi 1 200 rokmi. Ani vás nič len tak nezlomí – reuma ani alergie.
Ak ste ,,0“, milujete slnko a teplo. Možno práve snívate o Afrike, kde sa už pred 40 000 rokmi preháňali vaši praotcovia. Ale pozor na infekčné ochorenia, na ktoré ste obzvlášť citliví!

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi:

• bronzová Plaketa prof. MUDr. J. Janského – 10 odberov

• strieborná Plaketa prof. MUDr. J. Janského – 20 odberov

• zlatá Plaketa prof. MUDr. J. Janského – 30 odberov – ženy, 40 odberov – muži 

• diamantová Plaketa prof. MUDr. J. Janského – 60 odberov – ženy , 80  odberov – muži

Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Jediný dar na svete, ktorý môže zachrániť život. 

Tento dar by mal vychádzať zo srdca darcu a z jeho vlastného spontánneho rozhodnutia. Tak ako všetky iné dary prináša 

radosť darcovi aj obdarovanému. Výnimočnosť spočíva v tom, že prijímateľ daru je obyčajne v krajnej núdzi a je darcovi neznámy.

O tom, že pocit ľudskej spolupatričnosti je posilňovaný  darovaním krvi, svedčí aj fakt, že len málo ľudí daruje krv len raz.

U väčšiny prvodarcov vznikne ten najkrajší návyk – návyk na darcovstvo krvi.

Neváhajte, práve na váš dar čakajú odkázaní ľudia.

14480