Kompenzačné pomôcky

Požičiavanie kompenzačných pomôcok – Uvedená sociálna služba, je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu. Uvedeným typom sociálnej služby sa dopĺňa systém poskytovania pomôcok fyzickým osobám z verejného zdravotného poistenia a zo systému kompenzácie.     

Zoznam   pomôcok a cenník:

– polohacia posteľ  – 15/20 €/mesiac

– chodítka – 3 €/mesiac

– invalidné vozíky – 15 €/mesiac

– pojazdné WC – 5 €/mesiac

– zdvíhacie zariadenie – 20 €/mesiac

Informácie: 034/6515159, 0903558914